גוף. נפש. צילום

התבוננות פנימית באמצעות צילום – 20-21/11/20 בלב המדבר